Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı; Hesap planı sistemini oluşturan, beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlayan, beyannameleri düzenleyen bilgisayarı kullanan, defterleri tutan, firmanın kredi ve cari hesap durumunu takip eden, koordinasyon sağlayan yazışma ve raporları yazan, SSK ve Bağ-Kur gibi kurumlar hakkında bilgi sahibi olan nitelikli kişidir.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Ders Konuları Nelerdir?

Ders konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • İş Planı
 • Büro Düzenleme
 • Evrak Takibi
 • F Klavye 1
 • F Klavye 2
 • Yazı Biçimleme
 • Kelime İşlemci
 • Elektronik Tablo
 • Sunu
 • Bilgisayarla İletişim
 • Ticari Defterler ve Belgeler
 • Vergi Dairesi İşlemleri
 • Belediye İşlemleri
 • Sosyal Güvenlik 1
 • Sosyal Güvenlik 2
 • İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri
 • Ticaret Sicili İşlemleri
 • Mesleki Kuruluş İşlemleri
 • Perakende Satış Belgeleri
 • Fatura ve İrsaliye
 • Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Belgeler
 • Menkul Kıymetler
 • Piyasaları İzlemek
 • Faaliyet Alanı
 • İş Yeri Açma
 • İşletme Defteri
 • Beyannameler
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • Şahıs Şirketleri
 • Bilanço
 • Yevmiye Defteri
 • Büyük Defter
 • Mizan
 • Muhasebe Dışı Envanter
 • Muhasebe İçi Envanter
 • Gelir Tablosu
 • Paket Program Yükleme
 • Firma Açma
 • İşlem Tanımları
 • Verileri Kaydetme
 • Raporları Çıkarma
 • Bakım ve Yedekleme
 • Sermaye Şirketi Kurma
 • Sermaye Şirketleri
 • Şirket Kapanış İşlemleri
 • Kooperatifler
 • Ürün ve Hizmet Maliyeti
 • Maliyet Kayıtları
 • İnşaat Maliyet Kayıtları
 • İnşaat Kayıtları

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimini Bitirenler Nerede Çalışabilirler?

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında;

 • Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,
 • Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,
 • Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Süresi Ne Kadardır?

Saati eklenecek

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimine Kimler Katılabilir?

Temel bilgisayar bilgisine sahip, en az okur-yazar olan ve mesleğin gerektirdiği bedensel ve fiziksel yeterlilikleri sağlayabilen herkes kursa katılabilir.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi için hangi evraklar gereklidir?

 • 4 Resim
 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi, Bilgisayarlı Muhasebe kursu, Bilgisayarlı Muhasebe kursları, Bilgisayarlı Muhasebe kursu fiyatları