Perşembe, 17 Kasım 2016 18:10

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Kursu

Rate this item
(4 votes)

İşaret Dili Öğretici ve Tercümanı

İşitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde çevreleri ile iletişimine yardımcı olan,

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİSİ VE TERCÜMANI

İşitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde çevreleri ile iletişimine yardımcı olan, Türk İşaret Dilinde (TİD) tercümanlık yapabilen ve işaret dilini öğretme becerisine sahip bireydir.

GÖREVLER 

• İşitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan engelli bireyler ile iletişim kurulmasını sağlar.
• İşaret ve beden dili ilişkisini kurar.
• Kamera görüntüsünde el, yüz, baş ve vücudun izlenmesini ve tanınmasını öğretir.
• Farklı öğelerden gelen bilgilerin birleştirilerek yapılan işaretlerin tanınmasını sağlar.
• Dilin gramer kurallarını kullanarak cümlenin tanınmasını sağlar.
• Başarılarını ölçer, sınav sonuçlarını değerlendirir.
• Öğrencilere / kursiyere daha ileri bir eğitim almaları hususunda yol gösterir.
• TİD 'e göre hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma - çevirmenlik yapar.
• Meslek etiği gereklerine uyar.
• İşyerinde plan, program ve iş organizasyonu yapar. 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

• El ve parmaklar,
• Slayt,
• Projeksiyon, filimler, CD'ler, 
• İşaret dili ile ilgili resimler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı olmak isteyenlerin; 

• İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
• Türkçeyi doğru kullanabilen
• Dikkatli, titiz, soğukkanlı, 
• Ani durumlarda hızlı ve çabuk karar verebilen,
• Üretken bilim ve teknoloji üretimine yatkın, 
• Beceri düzeyi yüksek inisiyatif kullanabilen,
• Sözel iletişim becerileri gelişmiş,
• Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne ve belleğe sahip,
kişiler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ülkemizde işitme engelli bireylerin en büyük problemi iletişimdir. İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı, işitme engellilere yardım etmek amacıyla hastane, mahkeme ve kamu kurum ve kuruluşları gibi kapalı ve hareketli ortamlarda diğer insanlarla sürekli iletişim halinde çalışırlar. Ayrıca işitme engellinin ihtiyacından kaynaklı olarak çalışma zamanı değişmekle birlikte tam zamanlı, yarı zamanlı ve hafta sonu da çalışabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

• Ön lisans veya lisans mezunu olmak,
• İşitme engellilerle iletişim kurabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmak,
• 18 Ocak 2011 tarihli ve 27819 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” değişikliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde programı bakanlıkça hazırlanan İşaret Dili Kursuna katılarak belge almış olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek programının toplam eğitim süresi 200 saattir. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve beceriler; ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA 

Kurs sonunda uygulamalı sınav yapılır. Başarılı olanlara “Kurs Bitirme Belgesi” düzenlenir. Sınavda başarısız olanlara bir sınav hakkı daha tanınır.

İşaret Dili Öğreticiliği ve Tercümanlığı Sertifikası için 18 Ocak 2011 tarih ve 27819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu (TİDBO)’nun seçeceği üç üye ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlendireceği bir komisyon başkanı ve üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan bir sınav komisyonu kurulacaktır. Bu komisyon tarafından belirlenen şart ve kriterler doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı olanlara “İşaret Dili Öğreticiliği ve Tercümanlığı Sertifikası” verilecektir.
Program sonunda “İşaret Dili Tercümanlık” sertifikasına sahip olurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, çeşitli dernek ve vakıflarda da işaret dili tercümanı olarak görev yapabilirler. 
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, kişisel gelişim alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerlere sertifikalarının kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda sektörde çalışabilirler. İşaret dili öğretici ve tercümanlığı yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE


Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Eğitim sonrası Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygun bulunan ve yetkililerce belirtilen ücret alırlar.

EĞİTİM SONRASI MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

Meslek Kurslarımızın Bazıları

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Kursu

İşaret Dili Öğretici ve Tercümanı İşitme engelli, dil ve konuşma…

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Personeli; küçük, orta ve…

Diş Protez Yardımcısı Personel Eğitimi

Product Description Protez laboratuvarında diş protez teknisyenlerine protezlerin yapım aşamalarında…

Bilgi ve Belge Yönetimi Kursu

Bilgi ve Belge Yönetimi Kursu Büro Yönetimi alanı öğretim programları,…

Biyomedikal Teknik Servis Kursu

Biyomedikal Teknik Servis Kursu Biyomedikal Teknik Servis Kursu, Biyomedikal Teknik…

Masör-Masöz Kursu

Masör-Masöz Kursu Hijyen ve sağlık kurallarına uygun olarak masaj uygulamasına…

Özel Eğitim Elemanı Kursu

Özel Eğitim Elemanı Kursu Özel eğitim öğretmen yardımcısının sahip olduğu,…